Nieuwsbrief “Hoe groots wilt u wonen?”

Afgelopen juli zijn onze Facebookpagina en website online gegaan. Via deze media hebben wij gevraagd: ‘Hoe groots wilt u wonen?’ Deze vraag is massaal beantwoord en we hebben dan ook vele ingevulde woonenquêtes mogen ontvangen. De uitkomsten van de enquêtes worden momenteel verwerkt in de ontwerpen die wij op korte termijn hopen te kunnen presenteren.

Op dit moment is het project in de zogenaamde V.O.-fase. V.O. staat voor voorlopig ontwerp. In deze fase worden de exterieur- en interieurschetsen gepresenteerd en vervolgens getoetst door onder meer de gemeente, de aannemer en de installateurs. Daarna buigen alle betrokken partijen zich over de ontwerpen en indien noodzakelijk worden ze bouwkundig of esthetisch aangepast.

Op deze fase volgt de D.O.-fase, waarbij D.O. staat voor definitief ontwerp. In deze fase wordt de bouwaanvraag ingediend en kan de verkoop van start gaan.

14 royale appartementen

56 herenhuizen & 2^1 kapwoningen

Planning
Wij willen rond de jaarwisseling in verkoop gaan met Laan van Tinbergen. Zoals hierboven vermeld zijn we nog druk bezig met de exterieur- en interieurtekeningen, maar wij streven ernaar om in oktober de eerste gevelbeelden te kunnen laten zien.

Verkaveling
Op onderstaande situatietekening is de voorlopige verkaveling te zien. Wij verwachten dat de verdeling in grote lijnen zo zal blijven. Dit betekent 56 luxe herenhuizen en twee-onder-een-kapwoningen en circa 14 royale appartementen.

Verkaveling Laan van Tinbergen